Thực phẩm - Saigon Kitchen - Lẩu & Nướng

Thực phẩm - Saigon Kitchen - Lẩu & Nướng

Sắp xếp: Hiển thị:

Bún Thái Hải Sản

29,500₫ 59,000₫

Mì Gà Tiềm Ớt Hiểm

29,500₫ 59,000₫

Lẩu Đồng Giá

111,200₫ 139,000₫

Lẩu Gà Lá Giang

158,200₫ 199,000₫

Bò kho Sài Gòn

39,000₫ 219,000₫

Bò Mỹ Nướng Né

99,000₫ 219,000₫

Lẩu bò Mỹ

199,000₫

Lẩu Gà Tiềm Ớt Hiểm

158,200₫ 199,000₫