1. Click chọn vào biểu tượng menu để mở danh mục menu.

2. Chọn Xem điểm tích lũy.

3. Sẽ cho bạn biết số lần mua hàng tại SaigonFB.vn & số điểm đã được tích lũy.

4. Xem chính sách và sử dụng điểm tích lũy tại đây