1. Click chọn biểu tượng 3 gạch để mở danh mục menu

2. Chọn Voucher của bạn

3. Hiển thị tất cả voucher mà bạn có, ghi nhớ và sử dụng cho đặt hàng online hoặc đọc (hoặc đưa) cho thu ngân khi mua hàng tại cửa hàng


SỬ DỤNG MÃ KHUYẾN MÃI VOUCHER KHI ĐẶT HÀNG ONLINE

1. Sau khi thực hiện bước 1 & 2 ở trên, bạn chọn món cần đặt

- Reset để bỏ món và chọn lại

- Chọn Đặt món để tiếp tục đặt hàng


2. Thay đổi số lượng hoặc bỏ món


3. Chọn Nhập mã khuyến mãi sau khi nhận được mã khuyến mãi từ hệ thống

4. Nhập 1 trong các mã mã khuyến mãi trong danh sách Voucher của bạn và chọn Đặt hàng